abaj

19 tekstów – auto­rem jest abaj.

Carcinoma pulmonis

Była wios­na - 2016
Mar­twe części moich tkanek
Zag­lu­tyno­wał kwaśny dym

Puls chy­ba wzrastał
Nie wie­działem dokąd idę
Prze­de mną czer­wo­noniebies­kie światła

Dźwięk werbli
I po­gar­dy krzyk
Chci­wy Tanat
Żąda zapłaty
Za addenum
Mo­jej niewinności 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 24 maja 2016, 03:35

Julia umiera

Był to ogród
w którym bra­ko­wało czerwieni
jed­nak właśnie wtedy
wyłowiłem kruchą porcelanę
z to­ni dzi­kiej trawy
Była do połowy zimna
kształtów pozbawiona

Za­cis­kając co­raz moc­niej pętle
podzi­wiałem linie
zwias­tujące wieczność 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 19 kwietnia 2016, 09:34

Julia

Była ko­bietą wątpli­wej jakości
czer­wo­na su­kien­ka, skóra i kości.
Oczy - niewinne
Us­ta - ponętne.

Od­dech - miarowy
Krok jednakowy.
Jej myśli - grzeczne
Je­go - lu­bieżne.

Była ko­bietą wątpli­wej ja­kości
czer­wo­na su­kien­ka, skóra i kości.
Ju­lia sztyw­na i bla­da cała
wciąż była gorąca gdy umierała. 

erotyk
zebrał 18 fiszek • 10 stycznia 2016, 19:23

Fuzja

Śli­na im nie wys­tar­czała
więc żeby poskromić
to co wy­dawało się niespokojne
pot­rze­bowa­li krwi

Do­tykiem szorstkim
i tak zwierzęcym
ra­nili się przyjemnie
a czas rozniecił
płomień gangreny
niebez­pie­cznie szybko
gdy krew wędrowała
tam i z pow­ro­tem

Prze­dos­ta­li się
przez grubą warstwę
strachu
żeby potem
uk­ryć się
za pięknym płaszczem
z dymu
roz­puszczając się
wzajemnie 

erotyk
zebrał 9 fiszek • 7 stycznia 2016, 23:28

A. N.

Kończy­my seans
fil­mu kla­sy B
Mo­ja głowa ułożona
tak, że słyszę bi­cie serca

Po­tem przemieniamy
ta­nie wi­no w pot
ta­nich uciech
i chwi­li rozkoszy

Kiedy oczy błądzą
i sto tysięcy
ug­ry­zień w wargi
szu­ka odpowiedzi
roz­ka­zujesz wypluć
resztki tru­piego jadu

W środ­ku nocy
budzi nas melodia
której brzmienie
bez­względnie od­kry­wa
po­zory spo­koj­ne­go snu

Da­lej tyl­ko drżenie
Wszys­tko niebezpieczne
na­wet krawędź łóżka
więc wychodzę

Ciem­no, przed ocza­mi
za­gubione taksówki
Strach tra­wi świado­mość,
że odchodzę 

erotyk
zebrał 3 fiszki • 11 stycznia 2015, 02:33

Insomnia

To bo­li kiedy znikąd
nad­la­tują wspom­nienia
ciem­nych nocy
i snują słodką pajęczynę
w kosz
mar­niejących tkanek
umysłu marzyciela

Treść od­dziela się od ciała
i widzisz wy­raźnie
od­bi­cie swoich powiek
na zmęczo­nej dłoni

A wte­dy łap­czy­wie pożerasz
każdy haust sza­rego po­wiet­rza
którym oddychali
Twoi zmar­li bracia

Nig­dy nie zo­baczysz ich
jak wciąż walczą
z potworem
które­go no­sisz w sobie 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 17 marca 2014, 11:04

Zatoka Guantanamo

OBCUJESZ
w przes­trze­ni
sza­rych smaków
SAM

ALE NIE BÓJ SIĘ

KOLORY
nic Ci nie
POWIEDZĄ

KIEDY
zam­kniesz oczy
blask sprawiedliwych
je wy­pali i
WYJDZIESZ

NA
swój koniec
pocze­kasz
w cias­nym umyśle
myśląc, że to
WOLNOŚĆ 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 12 sierpnia 2013, 11:56

Li­zanie lo­da przez szybę, może być całkiem przy­jem­ne, pod wa­run­kiem, że jes­teś masochistą. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 3 kwietnia 2013, 06:36

Zaburzenia

Zos­tało nam
kil­ka zdar­tych płyt
Ważne, że jeszcze działają
Ma­my kil­ka pas­ty­lek
z drogą
pros­to do up­ragnione­go piekła
i ochotę na rozmowę
ale tyl­ko w dni przestępne.

Trze­cie piętro
to trochę za mało
a je­den centymetr
to ciągle za dużo
Jed­nak wciąż
krop­le krwi
skaczą radośnie

Po­dob­no to od dob­ro­ci
więc ruszaj dalej
bo to do­piero przystanek
i płyń, płyń, płyń
topielcu. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 10 września 2012, 14:50

Jes­teśmy tyl­ko zwykłym pro­jek­tem artystycznym. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 28 sierpnia 2012, 19:36
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

abaj

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

18 października 2017, 20:19M.M. sko­men­to­wał tek­st Julia

20 września 2016, 18:29M.M. sko­men­to­wał tek­st A. N. 

24 maja 2016, 22:22Papużka sko­men­to­wał tek­st Carcinoma pul­mo­nis

24 maja 2016, 08:57abaj sko­men­to­wał tek­st En el res­plan­dor del [...]

24 maja 2016, 07:24M44G sko­men­to­wał tek­st Carcinoma pul­mo­nis

10 stycznia 2016, 23:54Papużka sko­men­to­wał tek­st Julia

10 stycznia 2016, 23:10onejka sko­men­to­wał tek­st Julia

10 stycznia 2016, 20:37MartynaR sko­men­to­wał tek­st Julia

10 stycznia 2016, 19:35szpulka sko­men­to­wał tek­st Julia

10 stycznia 2016, 19:23abaj do­dał no­wy tek­st Julia